Contact Us

Een veilig klantgeleidingssysteem met ISO 27001

Om de data in uw klantbegeleidingssysteem veilig en buiten bereik van hackers en maleware te houden is databeveiliging cruciaal. Daarom hebben wij de nodige stappen ondernomen om ons informatiebeveiligingsbeleid, processen en customer journey management systeem te beveiligen. 

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het biedt richtlijnen voor het procesmatig beveiligen van informatie, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie te waarborgen. 

Wat betekent dit voor u?

Qmatic is gecertificeerd voor ISO 27001 dit betekent dat wij alles op alles zetten om de data in uw customer journey management en klantgeleidingssysteem veilig houden.

Het certificaat geeft aan dat: 

  • We bedreigingen op het gebied van databeveiliging serieus nemen;
  • We met behulp van best practices bedreigingen geen kans geven;
  • We het management en personeel trainen in het veilig omgaan met data;
  • Onze ontwikkelteams getraint zijn in het omgaan met beveiligingsaspecten;
  • Onze technologie uw dataveiligheid waarborgt;
  • We processen hebben opgezet voor continue evaluatie en verbetering.

Wilt u meer weten? Praat met onze experts over de veiligheid van de data in uw klantgeleidingssysteem.  

As Featutred In